Applied Medical is een werkgever die gelijke kansen biedt, omdat we diversiteit in ons bedrijf waarderen. Alle gekwalificeerde sollicitanten zullen in aanmerking komen voor een baan ongeacht; ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, religie, nationale afkomst, leeftijd, handicap, burgerlijke staat of enige andere wettelijk beschermde status op de locaties waar Applied Medical actief is.